Bytové domy Belveder 2 variant


Autori: Ing.arch. Marian Šovčík, CSc., Ing.arch. Pavel Záriš, Ing.arch. Martin Brida,Projektant: AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská BystricaProjekt: stavebne povolenie a realizáciuUkončenie: -