Pharmacopola-administratívna budova


Autori: Marian Šovčík, CSc., Ing.arch. Juraj Šesták Ing.arch. Martin Brida,Projektant: AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská BystricaProjekt: stavebne povolenie a realizáciuUkončenie: 2018