Polyfunkčný dom UHLISKO


Autori: Ing.arch. Marian Šovčík, CSc., Ing.arch. Martin Brida,SpoluprácaIng. Filip ŠovčíkProjektant: AMŠ Partners, spol. s r.o., Banská BystricaProjekt: stavebné povolenieUkončenie: 2020