Výber z ocenení

Cena ZSPS za vysokú kvalitu stavebnej realizácie

V roku 2008 Cena ZSPS za vysokú kvalitu stavebnej realizácie. V rámci súťaže Stavba roka 2008 za realizovaný projekt. Europa SC, Banská Bystrica.

Stavba roka 2009

V roku 2009 Hlavnú cenu titul Stavba roka 2009 za Obchodno-administratívne Centrum Trosky, I. a II. etapa Europa Business Center, Europa Shopping Center Banská Bystrica.

Cena primátora mesta Banská Bystrica

V roku 2010 Cena primátora mesta Banská Bystrica za vybudovanie Polyfunkčného domu Moyses, špecializovanej nemocnice Mammacentrum sv. Agáty.


Výber z ocenených súťaží

2008

2. cena – vo verejnej a vyzvanej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže s predmetom riešenia „Pharos-Business Port, Bratislava“, (prvá cena nebola udelená). Predmetom súťaže bol návrh obchodného, administratívneho, kongresového a oddychového centra s hotelovým ubytovaním a stravovacími zariadeniami s dopravným napojením na najvyššie kategórie cestnej aj koľajovej dopravy v bezprostrednej blízkosti bratislavského letiska

2008

1. cena – v 2. kole vyzvanej súťaže na Centrum 1 v Jasnej

2008

1. cena vo vyzvanej súťaži na Centrum Tatranskej Lomnice

2008

1. cena – vo vyzvanej súťaži na Rekonštrukciu a dostavbu Grandhotela Praha v Tatranskej Lomnici