Zaoberáme sa vypracovaním urbanistických a architektonických štúdií, predprojektovou prípravou stavieb, komplexnou projektovou prípravou stavieb pre bývanie, administratívu, obchod, hotelové ubytovanie, projektovaním interiérov, inžinierskou činnosťou, obchodným zastúpením investorov na Slovensku.